Sağlık güven konusudur!

Şimdilik İngilizce ve Almanca bilen ve okumak isteyen kişiler için ilginç olacağını düşünerek bu kitabımı burada tanıtmayı uygun buluyorum. Umarım yakında Türkçe’si de olacaktır. Eğer KANSERE yanıt arıyorsanız, mutlaka bu kitabı okuyarak olayın perde arkasına bir göz atmanız gerekiyor.

Seksenli yıllardan beri Almanya sağlık sistemi içindeyim. Hem akedemik çalışmalarım hem de hasta hizmetleri çerçevesinde yaşadığım bir çok garip olayları elimdeki belgeler ışığında insanlara aktarmaya çalıştım, hem biraz güldürmek, hemde birazcık düşündürmek için. Çünkü kanser herkesi her an için pençesine alabilir. Umarım hoşlananlar olacaktır.

“Karşımda başka tanrın olmayacak”

Yıllardır kanser hastalarının tedavisi geleneksel tıp ile geleneksel olmayan yolları temsil eden taraflar arasında, bazen ılımlı, bazen de yaralayıcı şekilde birbirini karalayan çatışmanın konusu olmuştur. Bu fikir çatışmalarından en az yararlan ama hep kaybeden yalnızca kanser hastaları olmuştur.

Politika, iş dünyası ve hâkim akademik çevrelerin etkili ağları nedeniyle, tedavi için yorum egemenliği şu an geçerli olan akademik kurumlardadır. Bu çevreler, her türlü eleştiriye, özellikle de onların fikirlerinin geçerliliğini sorgulayan, ana akım dışı yaklaşımlara şiddetle karşı çıkmaktadırlar.

Burada takdim edilen bu kitap – tıbbi “şeyhülislamların” tüm başarılarına saygıma rağmen – hiç kimsenin yanılmaz olduğu fikrini çürütmeye çalışmaktadır. Benim kendi görüşüm, eğer bilim dünyası ilerleme yapmak istiyorsa sıra dışı fikirlere de açık olması gerektiğidir.

Benim insanlardan buradaki beklentim: Biraz zaman ayırın ve bu küçük kitapçığı okuyun.

Eğer içeriği şu ya da bu konularda sizin de düşüncenizi yansıtıyorsa, lütfen özel kişi, dernek veya kuruluş olarak başkalarına da tavsiye ederseniz beni mutlu edeceksiniz.

Teşekkürler

Mobil: +49 172-8115154

Telefonla