Sağlık güven konusudur!

Şimdilik Almanca bilen ve okumak isteyen kişiler için ilginç olacağını düşünerek bu kitabımı burada tanıtmayı uygun buluyorum. Umarım yakında Türkçe’si de olacak.

Seksenli yıllardan beri Almanya sağlık sistemi içindeyim. Hem akedemik çalışmalarım hem de hasta hizmetleri çerçevesinde yaşadığım bir çok garip olayları elimdeki belgeler ışığında insanlara aktarmaya çalıştım, hem biraz güldürmek, hemde birazcık düşündürmek için. Çünkü kanser herkesi her an için pençesine alabilir. Umarım hoşlananlar olacaktır.

“Karşımda başka tanrın olmayacak”

Yıllardır kanser hastalarının tedavisi geleneksel tıp ile geleneksel olmayan yolları temsil eden taraflar arasında, bazen ılımlı, bazen de yaralayıcı şekilde birbirini karalayan çatışmanın konusu olmuştur. Bu fikir çatışmalarından en az yararlan ama hep kaybeden yalnızca kanser hastaları olmuştur.

Politika, iş dünyası ve hâkim akademik çevrelerin etkili ağları nedeniyle, tedavi için yorum egemenliği şu an geçerli olan akademik kurumlardadır. Bu çevreler, her türlü eleştiriye, özellikle de onların fikirlerinin geçerliliğini sorgulayan, ana akım dışı yaklaşımlara şiddetle karşı çıkmaktadırlar.

Burada takdim edilen bu kitap – tıbbi “şeyhülislamların” tüm başarılarına saygıma rağmen – hiç kimsenin yanılmaz olduğu fikrini çürütmeye çalışmaktadır. Benim kendi görüşüm, eğer bilim dünyası ilerleme yapmak istiyorsa sıra dışı fikirlere de açık olması gerektiğidir.

Benim insanlardan buradaki beklentim: Biraz zaman ayırın ve bu küçük kitapçığı okuyun.

Eğer içeriği şu ya da bu konularda sizin de düşüncenizi yansıtıyorsa, lütfen özel kişi, dernek veya kuruluş olarak başkalarına da tavsiye ederseniz beni mutlu edeceksiniz.

Teşekkürler

(Almanca da doktorlar için “Beyaz önlüklü yarım tanrılar” diye bir deyim vardır.) Dr. Öz gerçekten “Beyaz önlüklü yarım aptal” mı? Doğru olduğunu pek sanmam. Aksi takdirde, öteki doktorlar gibi kanseri yalnızca belirli bir süre durduran tedavi değil, hastalığı bütünüyle iyileştiren bir yöntem geliştirmezdi. Maalesef bu tedavi bu devirde sadece uzun bir yasal onay sürecinin tamamlanmasının ardından hastalarla uygulanabilmektedir.

Her şeyden önce böyle yasal kurallar, uzmanların olayı kavrama eksikliği ve ilaç firmalarının kâr hırsı bu uygulamayı imkânsız hale getiriyor. Bu konuda uzmanların ve ilaç şirketlerinin direnci aşılamaz görünüyor, ama hastaların sağlığı öncelikli olması gerekmez mi?

Yöntemin kanıtlanmış ve belgelenmiş başarısına rağmen hastalara uygulanması olanaksız, çünkü bir kişi için bu buluşun patentlenmesi ya da sonradan gerekli onayların finansmanı çok pahalı ve uzun zaman gerektirmektedir, dolayısıyla mümkün değildir.

Ben Dr. Öz’den iREM yöntemini daha detaylı anlatıp, geleneksel tıbbın aksine daha olumlu özelliklerini ve inkâr edilmeyecek özelliklerini daha net sunmasını beklerdim. Araştırma başarılarını hayal kırıklığına uğramadan ve lüzumsuz bir alçakgönüllülük ile sergilemeden sunmasını arzu ederdim.

Bütün olarak bu kitapçık, birçok hastaya kanseri yenmek için değişik başlangıç noktalarından daha fazlasını sunuyor.

Yöntemin özü kanseri “toplarla” bombalayarak öldürmek değil, ama kanser hücrelerini hastanın kendi bağışıklık hücreleriyle yeniden eğiterek doğal yollarla kaybolmasını ve iyileşmesini sağlamaktır.

Ben Dr. Öz’ ün bu benzersiz yönteminin uzmanlarca, ilaç endüstrisi ve politikacılar tarafından desteklenmesinin hastalar açısından zorunlu bir ödev olduğu düşüncesindeyim. Birçok kanser türü için kullanılabilecek böyle bir tedavinin herkesin kullanımına sunulmasını gerekmektedir.

 

Bir yandan Dr. Öz’ün bu tedavi yöntemini “mezarına” götürmesini doğru bulmuyorum ama öte yandan uzmanların, ilaç şirketlerinin ve politikacıların insanlığı “esir” almış kanser belasından kurtarmak için akla gelebilecek ve mümkün olan her şeyi yapması gerekiyor.

Dies geht jedoch nur, wenn Dr. Öz sein Wissen um diese einzigartige Methode bzw. das Verfahren weitergibt und alle Verantwortlichen, unter gleichberechtigter und fachlicher Beteiligung von Dr. Öz, die Finanzierung und Etablierung der Öz-Methode übernehmen und unterstützen.

Bu yalnızca ve yalnızca Dr. Öz’ün benzeri olmayan bu tedavi yöntemi konusundaki bilgilerini ilerisi için uzmanlara aktarması ve sorumlu kurumların bu yöntemin kullanımı için gerekli finans kaynaklarını sunmasıyla mümkün olabilir.

Umutlu bir bekleyişle,

Peter Birkel

Neunkirchen, 6 Ağustos 2023

Email: kontakt@dr-oez.de
SMS: 0172-8115154

via Email oder SMS