Tıbbi özgeçmiş

Tıp öğrenimi ve araştıma (1979 – 1988)
– Regensburg Üniversitesi (ön klinik sömestirleri).
– Erlangen-Nürnberg Üniversitesi (Klinik sömestirleri), doktora çalışması başlangıcı.
– Kanser araştırması Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA.
– MHH çocuk onkolojisi, Hannover.

İçhastalıkları uzmanlık eğitimi (1988 − 1995)
– Med. Klinik III, İmmünoloji-romatoloji, Üniversite hastanesi, Erlangen.
– Med. Klinik IV, Nefroloji, Şehir hastanesi, Nürnberg.
– Med. Klinik V, Hemato-Onkoloji, Şehir hastanesi, Nürnberg.

Araştırma konusundaki susuzluğumu yaşam boyunca hiç dinmedi. Eğer çıkmaz bir sokağa yaklaştığımda hemen kaçınma ve yeni yollar arayıp durmadan ufuk ötesine bakmayı kendime ilke edindim. Laboratuvar çalışmalarım MLC (karışık lenfosit kültürü) ile başladı ve interlökin-sitokin dönemi, ADCC (antikora bağımlı hücresel sitotoksisite) ve nötrofiller için çeşitli fonksiyon testleri, NK (doğal öldürücü hücre) ve CTL (sitotoksik T-lenfosit) testleri, monoklonal antikor üretimi, ölümsüz hücre türleri geliştime ve tümör bağışıklığı iREM ile devam etti.
Bu nedenle bilimsel yayınlarım farklı araştırma konularındadır (yayın listesine bakınız). Bin dokuyüz seksenli yıllarda ki doktora tezimi çoğalma faktörü G-CSF (granulocyte -Colony Stimulating Factor) üzerine yaptım. Bu madde yıllardır akyuvar azalmasına (lökositopeni ) karşı ve kemik iliği naklinde damardan kök hücre kazanılmasıda ilaç olarak kullanılmaktadır. Kendi geliştirdiğim LW/SO hücre türü sayesinde, 1995 yılında – hakim görüşlerin aksine – hücre türevleşmesi ve farklılaşmasının değişmez bir karar değil de, tam aksine geri dönüşlü bir adım olduğunu kanıtlamıştım. Ama bu alanda söz sahibi tanınmışlar beni, var olan hücre biyolojisi bilgilerini tepe takla etme yanılgısında olduğumu belirtip yayını ret etmişlerdi (yazışmalar). Bu buluşun çığır açan özelliği, bir kaç yıl geçtikten sonra kök hücre üretme konusundaki yayınlarının çokluğu böyle bir fikrin geçerliliğini ortaya koymuş oldu (LW/SO yayınından hiç bahsedilmemesi dikkat çekici!). iREM de inkar edilemez bir gerçek.