Vaka 1: Böbrek kanseri, 2014 de 50 yaşında.

Tanı: İdrar yolu kanaması nedeniyle karın BT taraması yapılır. Yaklaşık 9,5 cm çapında olan inhomojen bir tümör, paraaortik lenf bezeleri yanı sıra resimlerde görüldüğü gibi sol böbrek üstü bezinde de bir kitle saptanır.
iREM-tedavi başlangıcı: Aort yanı lenf bezeleri ve sol böbrek toptan temizlenir. Hasta önerilen kemoterapiyi reddedildiği için kendi tercihi olan iREM tedavisine Kasım 2014 başlandı.
iREM-tedavi bitimi: Lökositler ve tümör hücreleri arasında etkili ilişkinin saptanmasından sonra tedavi Şubat 2015’in sonunda bitirildi.
Yan etkiler: Görülmedi.
Yorum: Takip muayenelerinde bugüne kadar herhangi bir nüks görülmedi. Hasta bu güne dek sağlığının zevkini çıkarıyor.

Case 2: Disseminated Kaposi sarcoma, 65 years old in 2014.

Diagnosis: August 2014
iREM-treatment initiation: The patient strictly rejected all treatment options offered by the attending clinic. Start with iREM February 2015
iREM-treatment termination: June 2015
Adverse effects: Non
Comment: Complete remission, last image documented in August 2018.

Bir Kaposi sarkomunun üç yıl içerisindeki iyileşmesi.
Vaka 3: Deri skuamöz hücreli karsinomu, 2017 de 62 yaşında İlk teşhis: Kasım 2017.

Radioterapi: Aralık 2017 den Şubat 2018 e kadar >> Kısmi iyileşme
Tümörkomisyonu Haziran 2018: Bacağın kesilmesi hastalığın iyileşmesi için önerilir.
Hasta bacağının kesilmesini red edip ökse extraksiyon tedavisine başlar. >> İlerleme ve kötüleşme. iREM-tedavi başlangıcı: Ekim 2018
iREM-tedavi bitimi: Mayıs 2019
Yan etkiler: Görülmedi.
Yorum: En son foto belgelemesi Ekim 2019.
Şu an tümör yarası hızla iyileşmektedir. Başlangıçta çeşitli morfin türünden ilaçlara rağmen dayanılmaz ağrılar, şu an yok denecek kadar azalmıştır. Deneyimlerimiz tümörün tam iyileşmesinin bir süre daha zaman alacağını göstermektedir.

Bir skuamöz hücreli karsinomun 11 ay içerisindeki iyileşmesi.
Vaka 4: Safra yolu kanseri, 2014 de 75 yaşında.

Tanı: Haziran 2014, üst karın rahatsızlığı nedeniyle karın BT taraması yapıldı. Karaciğerde yaklaşık 6 cm çapında bir kitle saptandı.
Ön Tedavi: İlk başta, ince iğne biyopsi muayenesi ile bir CUP adenokarsinomu varsayıldı, ancak TACE tedavileri ilerlemeyi durduramadı. Başka bir hastanede Mayıs 2015’te bir hemihepatektomi gerçekleştirildi: Safra yolu kanseri. Sağlık durumunun Eylül 2015 de hızla kötüleşmesi nedeniyle hastahaneye götürüldü: Karaciğer, lenf bezeleri ve yaygın peritoniyal metastazlar. Ayrıca karın boşluğunda 8,5 l kanlı asit. Hemen Cisplatin / Gemcitabine ile kemoterapi başlatılır.
iREM-Tedavisi başlangıcı: Bir aile dostu olarak kendisinin iREM ile tedavi edilmesini istedi ve Ekim 2015 başlandı. Mayıs 2019’a kadar sağlığı oldukça yerindeydi.
iREM-Tedavisi bitimi: Mayıs 2019 da yetkili makamlar “hukuka aykırı” tedavilerime devam etmemem gerektiği ikazını yaptı. iREM tedavisi durduruldu ve hastalık dramatik bir ilerleme göstermeye başladı. Hasta Şubat 2020’de hayatını kaybetti.
Yan etkiler: Görülmedi
Yorum: Bu gibi koşullarda hastanın 9,7 aylık bir ortalama yaşama süresi olduğu bilinen bir gerçektir (Frédéric Fiteni et al., Cancer Medicine 2014, 3 (6): 1502-1511). Neredeyse 6 yıllık bir hayatta kalmanın gerçekten dikkate değer olduğu düşünülmelidir. iREM tedavisinin buna katkisi olduğunu, hasta tedavi boyunca kendisine iyi geldiğini bastırarak ifade etmiştir.

Vaka 5: Meme kanseri ( “mutlu son” değil ama iREMin etkisini belgeleme açısından güzel bir örnek).

Teşhis: Olasılıkla 2013. Bu hasta, standart onkolojik tedaviden çok korktuğu için yaklaşık beş yıldır kendi kendine teşhis ettiği meme kanserini gizlemiş.

Kanser yarasının doğal ilerleyişi. Hasta iREM tedavisi yanında öteki tedavi yöntemleri hakkında da bilgi almak için Eylül 2018 den Şubat 2019 a dek beklemişti.
Yorum: KÖTÜLEŞME.

iREM tedavis altında Şubat 2019 dan Nisan 2019 a dek olan değişiklik: Kenarlarda belirgin gerileme ve kabuklaşma.
Yan etkiler: Görülmedi.
Yorum: İYİLEŞME.

Mayıs 2019 başında iREM-tedavisi sonlandırıldı. Değişen koşullar nedeniyle hasta hafta bir Paclitaxel denilen ilaçla kemoterapi yapılmasını kabullenmek durumunda kaldı. En son resim hasta tarafından 06.06.2019 tarihinde bize ulaştırılmıştır.
Yorum: KÖTÜLEŞME. Hasta Kasım 2019 hayatını yitirdi.

iREM – kanser tedavisindeki alternatif

iREM (Immunological Re-Education of Malignancy), standart tıbbın bilinen tahrip edici yöntemlerinin  aksine (Kemoterapi vs.) kötü huylu kanser hücrelerini immünolojik eğitimle iyi huylu hücreye çeviren değişik bir yötemdir. Tedavi ile iyi huylu yapılan bu hücreler zamanla yaşlanıp ölüp yok olurlar.

iREM her hastanın durumuna göre ayarlanmış kişisel immünolojik bir tedavi anlamına gelir; yani, hiçbir ilaç kullanılmaz ve yalnızca tedavi hastanın kendi bağışıklık sisteminin iyileştirici gücüne dayanır. İlaç endüstrisi tarafından sunulan seçenekler arasından en uygun olan maddelerin seçimini kolaylaştıran ve akademik çevrelerde sıklıkla kullanılan, genetik analiz temeline dayalı “kişiselleştirilmiş tedavi” ile iREM yöntemi birbirine karıştırılmamalıdır. Akademik çevrelerce övülen sözde immünoterapisi de aslında biyolojik maddelerle yapılan kemoterapiden başka bir şey değildir (sitokinler, monoklonal antikorlar). Bu tedaviler de hala tümör hücrelerini öldürmeyi amaçlıyor ve yan etkileri de göz ardı edilmeyecek kadar ağır. Bu iki yaklaşım taban tabana zıttır. Çünkü iREM (= kişinin kendi hücreleri) ile standartlaştırılmış (= kişiye uygun ilaçlarla) yapılan tedaviler ayrı ayrı şeylerdir.

Hangi hastalar için söz konusudur?
Bazı koşullar tedavinin başarısı için önemli: Yaş, dinçlik, dirilik, hareketlilik, tümör yükü (miktarı), uygun yaşam beklentisi ve oldukça az kemoterapi. Önceden yapılmış tedaviler kanser hücrelerini büyük bir olasılıkla mutasyona uğratmaktadır. Bu durumda hastalık yalnızca tek tür hücreden değil, farklı özellikleri ve immünojenliği olan değişik tümör hücrelerinden oluşmaktadır. Bu da çoğunlukla iREM´in istenen tedavi yeteneğini azaltmaktadır. Ayrıca, Kemoterapi tümör hücrelerinin yanında iREM´le üretilmiş bağışıklık hücrelerini de öldürme olasılığı yüksek. Bu nedenle “bakire” yani henüz tahrip edici kemoterapi görmemiş ve son safha olmayan hastalıklar en iyi başarı şansına sahiptirler.