iREM ile yapılmış kanser tedavileri

Vaka 1: Yayılmış Kaposi-Sarkom, 2014 de 65 yaşında

İlk teşhis: Ağustos 2014. Hasta Üniversite hastanesi tarafından yapılan tedavi önerilerini reddetmiş.
iREM-tedavi başlangıcı: Şubat 2015
iREM-tedavi bitimi: Haziran 2015
Yan etkiler: Görülmedi.
Yorum: En son foto belgelemesi Ağustos 2018

Bir Kaposi sarkomunun üç yıl içerisindeki iyileşmesi.

Vaka 2: Deri skuamöz hücreli karsinomu, 2017 de 62 yaşında İlk teşhis: Kasım 2017.

Radioterapi: Aralık 2017 den Şubat 2018 e kadar >> Kısmi iyileşme
Tümörkomisyonu Haziran 2018: Bacağın kesilmesi hastalığın iyileşmesi için önerilir.
Hasta bacağının kesilmesini red edip ökse extraksiyon tedavisine başlar. >> İlerleme ve kötüleşme. iREM-tedavi başlangıcı: Ekim 2018
iREM-tedavi bitimi: Mayıs 2019
Yan etkiler: Görülmedi.
Yorum: En son foto belgelemesi Ekim 2019.
Şu an tümör yarası hızla iyileşmektedir. Başlangıçta çeşitli morfin türünden ilaçlara rağmen dayanılmaz ağrılar, şu an yok denecek kadar azalmıştır. Deneyimlerimiz tümörün tam iyileşmesinin bir süre daha zaman alacağını göstermektedir.

Bir skuamöz hücreli karsinomun 11 ay içerisindeki iyileşmesi.

Vaka 3: Böbrek kanseri, 2014 de 50 yaşında.

Tanı: İdrar yolu kanaması nedeniyle karın BT taraması yapılır. Yaklaşık 9,5 cm çapında olan inhomojen bir tümör, paraaortik lenf bezeleri yanı sıra resimlerde görüldüğü gibi sol böbrek üstü bezinde de bir kitle saptanır.
iREM-tedavi başlangıcı: Aort yanı lenf bezeleri ve sol böbrek toptan temizlenir. Hasta önerilen kemoterapiyi reddedildiği için kendi tercihi olan iREM tedavisine Kasım 2014 başlandı.
iREM-tedavi bitimi: Lökositler ve tümör hücreleri arasında etkili ilişkinin saptanmasından sonra tedavi Şubat 2015’in sonunda bitirildi.
Yan etkiler: Görülmedi.
Yorum: Takip muayenelerinde bugüne kadar herhangi bir nüks görülmedi. Hasta bu güne dek sağlığının zevkini çıkarıyor.

Vaka 4: Safra yolu kanseri, 2014 de 75 yaşında.

Tanı: Haziran 2014, üst karın rahatsızlığı nedeniyle karın BT taraması yapıldı. Karaciğerde yaklaşık 6 cm çapında bir kitle saptandı.
Ön Tedavi: İlk başta, ince iğne biyopsi muayenesi ile bir CUP adenokarsinomu varsayıldı, ancak TACE tedavileri ilerlemeyi durduramadı. Başka bir hastanede Mayıs 2015’te bir hemihepatektomi gerçekleştirildi: Safra yolu kanseri. Sağlık durumunun Eylül 2015 de hızla kötüleşmesi nedeniyle hastahaneye götürüldü: Karaciğer, lenf bezeleri ve yaygın peritoniyal metastazlar. Ayrıca karın boşluğunda 8,5 l kanlı asit. Hemen Cisplatin / Gemcitabine ile kemoterapi başlatılır.
iREM-Tedavisi başlangıcı: Bir aile dostu olarak kendisinin iREM ile tedavi edilmesini istedi ve Ekim 2015 başlandı. Mayıs 2019’a kadar sağlığı oldukça yerindeydi.
iREM-Tedavisi bitimi: Mayıs 2019 da yetkili makamlar “hukuka aykırı” tedavilerime devam etmemem gerektiği ikazını yaptı. iREM tedavisi durduruldu ve hastalık dramatik bir ilerleme göstermeye başladı. Hasta Şubat 2020’de hayatını kaybetti.
Yan etkiler: Görülmedi
Yorum: Bu gibi koşullarda hastanın 9,7 aylık bir ortalama yaşama süresi olduğu bilinen bir gerçektir (Frédéric Fiteni et al., Cancer Medicine 2014, 3 (6): 1502-1511). Neredeyse 6 yıllık bir hayatta kalmanın gerçekten dikkate değer olduğu düşünülmelidir. iREM tedavisinin buna katkisi olduğunu, hasta tedavi boyunca kendisine iyi geldiğini bastırarak ifade etmiştir.

Vaka 5: Meme kanseri ( “mutlu son” değil ama iREMin etkisini belgeleme açısından güzel bir örnek).

Teşhis: Olasılıkla 2013. Bu hasta, standart onkolojik tedaviden çok korktuğu için yaklaşık beş yıldır kendi kendine teşhis ettiği meme kanserini gizlemiş.

Kanser yarasının doğal ilerleyişi. Hasta iREM tedavisi yanında öteki tedavi yöntemleri hakkında da bilgi almak için Eylül 2018 den Şubat 2019 a dek beklemişti.
Yorum: KÖTÜLEŞME.

iREM tedavis altında Şubat 2019 dan Nisan 2019 a dek olan değişiklik: Kenarlarda belirgin gerileme ve kabuklaşma.
Yan etkiler: Görülmedi.
Yorum: İYİLEŞME.

Mayıs 2019 başında iREM-tedavisi sonlandırıldı. Değişen koşullar nedeniyle hasta hafta bir Paclitaxel denilen ilaçla kemoterapi yapılmasını kabullenmek durumunda kaldı. En son resim hasta tarafından 06.06.2019 tarihinde bize ulaştırılmıştır.
Yorum: KÖTÜLEŞME. Hasta Kasım 2019 hayatını yitirdi.