iREM´e hoş geldiniz

Bana email ile ulaşabilirsiniz: info@dr-oez.de

Uzun yıllar onkolojik alanda çalışan bir dahiliye uzmanı olarak (tıbbi özgeçmiş), birçok hastaya ölümünde eşlik etmek zorunda kaldım. Yeterince ileriyi gören kişiler olsa, kanser hastaları için iREM umut olabilir.

Kanseri gerçekten yenebilirsiniz. Ama sanıldığı gibi şu an yaygın olan radyoterapi, kemoterapi gibi yıpratıcı yöntemlerle değil. Çünkü kanser hücreleri böyle fizyolojik baskı altında daha dirençli mutasyonlara uğramakta ve sonunda hastanın ölümüne neden olmaktadır. Burada, kanser hücrelerini tekrar normale dönüştüren yeni bir yöntem sunulmaktadır. Kanser hücrelerini iREM sayesinde eğiterek tedavi edilen hastaların sonuçları açıkça görülebilir. Hiçbir hastada bugüne dek her hangi bir yan etki görülmemiştir.

Kulağa hoş gelen ünvanlarla yüceltilmiş akademik çevrelerce onaylanmayan görüş ve bulguların pek dikkate alınmadığını çok iyi biliyorum. Öte yandan onların, herkesin bildiği şeyleri çığır açan yeni bilimsel bulgularmış gibi tantanalarla özel dergilerde yayınladığı sık sık görülür. Finans kaynaklarına ulaşmak amacıyla, bu tür yayınlar çoğunlukla ” daha kesin sonuçlar için ileriye yönelik araştırmalar yapmayı gerektirmektedir…” veya buna benzer bir şeyle bitirilir. Ama etkileyici konuşma ve sunum becerisinin her şeye rağmen bir kişiyi yaratıcı bir düşünür yapamayacağı da sonuçlarla ortada.

Kendini işine adamış bir doktor olarak neredeyse 35 yıl titizlikle tüm mesleki kurallara uyararak çalıştım ve kimsenin beni etik ve ahlaki açıdan kusurlu bir davranışlarla suçlamasına fırsat vermedim. Şimdi emekli biri olarak kendimi tüm bu zincirlerden kurtulmuş hissediyorum. Artık samimi düşüncelerimi özgürce ifade etmekten çekinmeye gerek kalmadı. Bazen kurallara harfi harfine uymamış olabilirim, ama hastalarımın yararı için her zaman sorumlu davranmışımdır. Bu nedenlerle “atanmış” kişiler ve kurumlar tarafından zorlayıcı kılavuzlar artık beni ilgilendirmiyor ve bağlamıyor.

İREM gibi bir proje ancak politik ve toplumsal benimsemeyle gerçekleşir. Yoksa kendi başına çalışan gönüllü bir araştırmacı için bu olanaksız bir durum (ne bir hukukçu, yönetici, organizatör veya yatırımcı değilim). Eğer toplum bu konuda duyarlı olsa, kansere çoktan çare var.